Mieke De Ketelaere over AI in hr


6 belangrijke vragen

Ook het thema van Artificial Intelligence kwam tijdens het event aan bod. Spreekster Mieke De Ketelaere is al 25 jaar met AI bezig. Ze is Program Director Artificial Intelligence bij imec en schreef het boek “Mens versus machine”. Ze stelt 6 belangrijke vragen die je het best stelt voor je aan de slag gaat met AI in hr.

1. Wat is de impact?

“AI wordt tegenwoordig in allerlei sectoren ingezet: manufacturing, health, media, de overheid,… Het is technologie die dingen doet, en goed doet, maar het is belangrijk dat we ook in vraag stellen wat de impact ervan is. Want de kans bestaat dat ze een invloed heeft op onze ‘social foundation’ en op ecologie."

2. Welke taken (niet)?

“AI heeft voordelen: dankzij die technologie kan een computersysteem zelfstandig leren. Maar we vergeten soms dat er een foutenmarge is. Als mens moeten we daar verantwoordelijkheid in nemen en vooraf goed nadenken waarvoor we AI precies willen inzetten. Ik pleit ervoor om het als oplossing te gebruiken voor 4 soorten taken: ‘dull’ (een saaie, repetitieve taak), ‘difficult’ (een moeilijke taak), ‘dirty’ (vuil werk) en ‘dangerous’ (in een gevaarlijke omgeving).”

3. Blijven de denkfouten niet bestaan?

“In hr wordt AI soms gebruikt voor taken waar ik een vraagteken bij zet, zoals het screenen van CV’s om automatisch de juiste kandidaten te selecteren. Wij trainen de computer in dat geval om beslissingen te nemen op basis van onze eigen beslissingen uit het verleden. Het systeem weigert in dat geval kandidaten die wij vroeger zelf weigerden om subjectieve redenen. De denkfouten blijven dus aanwezig in dat proces."

4. 'Ziet' AI wel alles?

"Het screenen van CV’s is geen lastige of moeilijke taak: het is de kern van hr. Hetzelfde geldt voor het screenen van kandidaten op basis van testen die gebruik maken van de gekende 5 karakteristieken (5 personality traits). Daarmee mist het systeem vaak de zesde karakteristiek (Honesty-Humility), die door menselijke intuïtie meestal wel aangevoeld wordt. Een computer laten beslissen over een persoon, vind ik dan ook gevaarlijk.”

5. Waarvoor wél?

"Ik zie meer heil in het inzetten van slimme sensoren en AI voor preventie, bijvoorbeeld om stress te monitoren bij medewerkers die aan de slag moeten met een nieuw programma of met een nieuw toestel. Door dat soort nieuwe inzichten te gebruiken, kan je medewerkers langer aan boord houden. Daarvoor heb je natuurlijk toestemming nodig, maar als je daarover transparant communiceert, zien medewerkers dat je als werkgever wil investeren in hen."

6. Genereer je waarde?

“Technisch kan er heel veel, maar het is niet omdat iets kan dat je het ook moet doen. Zet AI vooral in voor zaken die waarde genereren, zowel voor medewerkers als voor het bedrijf. Bepaal daarom een duidelijke strategie en communiceer daar transparant over."

Terug naar inhoudstafel