“Grenzen vervagen, ook in aanwervings-processen”

Anik Stalmans over nieuwe manier van rekruteren

Rekrutering moet in tijden van krapte op de arbeidsmarkt helemaal anders worden aangepakt dan vroeger. “Dat vergt andere vaardigheden van hr-medewerkers”, zegt Anik Stalmans van Cegeka. “Daarnaast biedt de digitalisering heel wat mogelijkheden om het contact met sollicitanten vlotter te laten verlopen.”

Andere dynamiek


De komst van online platformen biedt de arbeidsmarkt mooie opportuniteiten. “De tijd is voorbij dat iemand levenslang bij dezelfde werkgever aan de slag was. Ik zie dan ook heel wat mogelijkheden in digitale ‘matchmaking’ tussen vraag en aanbod van bepaalde vaardigheden. Dat creëert al een heel andere dynamiek op de arbeidsmarkt én vereist dat een hr-medewerker zich eerder als een ‘employer brander’ dan als een aankoper opstelt. Rekruteringsprocessen verlopen vlotter met digitale technologie. Tijdens de lockdowns bleek dat ‘remote’ sollicitatiegesprekken prima werken en sneller in te plannen zijn.” De rol van hr-medewerkers zal dus veranderen, net de vereiste skillset. “Data-input en rapportgeneratie zullen overgenomen worden door intelligente systemen. De kans op (menselijke) fouten zal daardoor bij de inputfase aanzienlijk verkleinen. Het personeel zal zich meer toeleggen op het correct interpreteren van de data en het geven van advies in lijn met de businessdoelstellingen.”

“Het is de taak van de hr-dienst om medewerkers bij te staan in het omgaan met veranderingen."

– Anik Stalmans

Nieuwe vergadercultuur


Technologische ontwikkelingen zijn ook een hefboom voor leerprocessen. “Ze laten mensen toe om via diverse digitale kanalen op hun eigen tempo extra kennis te vergaren”, aldus Anik Stalmans. De digitale revolutie zal zowat in elke sector leiden tot transformatieprocessen, waarbij jobs en samenwerkingsvormen veranderen. “Het is de taak van de hr-dienst om medewerkers bij te staan in het omgaan met die veranderingen. Die wijzigingen zullen ook merkbaar zijn in een nieuwe vergadercultuur: hybride meetings (waarbij een deel van de medewerkers op het bedrijf aanwezig is en anderen thuis, nvdr) kunnen een onderdeel vormen van een ‘smart policy’ waarbij mensen minder dan vroeger naar het bedrijf moeten komen. Op die manier helpt technologie enerzijds bij het herstellen van de ‘work-life balance’ én kan je anderzijds makkelijker virtuele teams met ook internationale profielen aantrekken.”

Wie is Anik Stalmans?


Anik Stalmans is sinds 1998 actief in verschillende managementfuncties binnen Cegeka. Vandaag is ze de hr-verantwoordelijke van de groep. Eén van haar voornaamste troeven is het samenstellen van sterke teams.

Terug naar inhoudstafel