“Hr tech-wereld wordt eindelijk volwassen”

Philippe Tassent over digitalisering en nieuwe vaardigheden

Van conservatief naar modern(er): die transitie komt nu ook in de hr-wereld op gang. “Dat is ook broodnodig als we de processen efficiënter willen laten verlopen, zodat hr-medewerkers zich op hun kerntaak kunnen focussen”, zegt Philippe Tassent.

Minder vooroordelen


“De hr-wereld is niet bepaald een haantje de voorste als het op integratie van nieuwe technologie aankomt”, opent Philippe Tassent. “Prijsmatig is dat geen nadeel: technologie is een stuk goedkoper dan pakweg 10 jaar geleden, wat de toegankelijkheid voor alle bedrijfsprocessen vergroot. Bovendien werkt hardware nu performanter, kunnen eindklanten vlot gebruik maken van cloudapplicaties en hebben slimme technologieën zoals robotica, AI en ‘machine learning’ hun intrede gedaan.” Hoog tijd dus om van die mogelijkheden gebruik te maken. “Het ‘onboarden’ van nieuwe mensen kan op de digitale manier een stuk sneller. Wie daarbij ‘consumer grade’ applicaties (professionele applicaties die even gebruiksvriendelijk zijn als de apps die mensen privé gebruiken, nvdr) inzet, scoort automatisch nog beter. Artificiële intelligentie inzetten voor het aanwervingsproces kan bijdragen tot meer inclusie, omdat er geen sprake meer zou zijn van vooroordelen. Ook robotica kan een meerwaarde bieden, als goedkoop alternatief voor automatisering. Opportuniteiten genoeg, maar uit een door ons uitgevoerde Europese studie blijkt dat 66% van de bevraagde bedrijven daar nog werk van moet maken.”

Progressie


Technologie helpt de gebruikservaring te verbeteren en leidt zo ook tot minder fricties. “Het verlost hr-diensten van repetitieve administratieve taken zonder meerwaarde, waardoor ze de handen meer vrij hebben om zich te focussen op rekrutering, een coachingtraject of een andere kerntaak. Of om een opleiding te volgen inzake de menselijke kant van de job: empathisch zijn, in co-creatie gaan met de klant, zich wendbaarder opstellen en/of connecteren met een wijdvertakt netwerk.” Gebruik maken van één of meerdere recente hr tech-applicaties zal sowieso voor veel progressie zorgen. “Het aantal oplossingen inzake rekrutering, selectie en ‘workforce management’ (het afstemmen van de capaciteitsvraag op het personeel, nvdr) vertegenwoordigt daarbij het grootste volume. Om die markt transparant te maken, willen we met SD Worx een businessplatform creëren waarbij we onze klanten voorstellen aan de juiste hr tech-spelers, tegelijk ook een geïntegreerde digitale ‘journey’ aanbieden aan hun medewerkers en op termijn ook aan alle soorten van werkers zoals freelancers.”

Wie is Philippe Tassent?


Philippe Tassent is Portfolio Director bij SD Worx.

Terug naar inhoudstafel