Mens en technologie

Groei is noodzakelijk om welvaart te creëren en concurrentieel te blijven in een digitale samenleving. Mens en technologie vullen elkaar daarbij perfect aan, en gaan hand in hand om die groei te bereiken. De impact van innovatie, digitalisering en Covid-19 op onze samenleving is onomkeerbaar. Technologische ontwikkelingen hebben een invloed op ons werk en ons leven daarbuiten. Enerzijds is er optimisme over de nieuwe kansen die digitalisering biedt, anderzijds is er angst voor een jobverlies op grote schaal. Nieuwe technologieën zorgen er voor dat werk anders moet verdeeld en georganiseerd worden. Daarnaast hebben nieuwe technologieën invloed op de relatie tussen werkgever en medewerkers. De aanwezigheid van digitalisering in elk aspect van de bedrijfsvoering is cruciaal, ook in de hr-processen. Het menselijk kapitaal moet bovendien centraal staan in deze digitale revolutie en transformatie waar elke onderneming mee te maken heeft. Net de samenhang en samenwerking tussen mens en technologie zorgt voor die noodzakelijke groei die elke onderneming nastreeft. Vandaar dit digitale magazine, met het event Groeiland als aanleiding. Het bevat heel wat waardevolle content:

  • Bruce Fecheyr-Lippens over 'Unleash your people'
  • Mieke De Ketelaere over AI in hr
  • Een fotoverslag van het event
  • De experten uit het panelgesprek aan het woord: Mathias Vermeulen, Ulrich Petré, Philippe Tassent en Annik Stalmans
  • Een overzicht van enkele interessante hr-tools
  • Meer info over ons initiatief Talent Academy

Veel leesplezier!

PS: wilt u meer weten over de acties van Voka West-Vlaanderen op het vlak van hr? Neem dan gerust contact op met davy.maes@voka.be!

Terug naar inhoudstafel