Design thinking: onmisbaar in elk innovatieproces

Heel wat mensen hebben al gehoord van ‘design thinking’. Maar als ze het woord ‘design’ horen, leggen ze vaak meteen de link met meubels, interieur,… Onterecht, want design is onmisbaar voor élke vorm van innovatie. Het is simpel: het is niet omdat een product goed werkt, dat het sowieso een succes wordt. Een innovatie is pas geslaagd als het eindresultaat toegevoegde waarde heeft voor gebruikers. Daarom zet de methodiek van design thinking gebruikers en andere stakeholders centraal in het ontwerpproces. Bij een innovatie moet je je kunnen inleven in de eindgebruiker. En om daarvoor te zorgen, ontwikkel je met design thinking nieuwe producten en diensten in 5 stappen.

Empathising: het onderzoeken van de noden van gebruikers

In deze fase probeer je het probleem te begrijpen dat je probeert op te lossen. Je verzamelt inzichten van gebruikers. Wat zijn hun noden? Tegen welke problemen lopen ze aan? Hoe probeerden ze die zelf al op te lossen? Empathie is het codewoord.

Defining: hun noden en problemen definiëren

In deze fase breng je alle informatie samen die je verzameld hebt. Je analyseert en synthetiseert, om zo de kernproblemen te definiëren. Deze fase vormt ook de aanzet voor de creatie van nieuwe ideeën, door vragen te stellen die je daarbij kunnen helpen.

Ideating: ideeën bedenken

Nu je de gebruikers en hun noden in kaart hebt gebracht, begin je ideeën te genereren. Je zoekt nieuwe oplossingen voor de problemen waar gebruikers tegenaan botsen, of zoekt naar verbeteringen. Het is belangrijk om in deze fase zoveel mogelijk ideeën te verzamelen. Er bestaan ontelbaar technieken en tools voor deze ‘ideation’.

Prototyping: een prototype ontwikkelen

Een aantal ideeën werk je uit tot prototypes. Die prototypes hoeven niet perfect te zijn, maar moeten goed genoeg zijn om de oplossingen te kunnen testen. Het zijn betaalbare versies van het product of specifieke eigenschappen of onderdelen daarvan. In deze experimentele fase zoek je naar de beste oplossing voor de problemen die je hebt gedefinieerd.

Testing: de oplossing(en) testen

Test eerst de prototypes met je team, en daarna met de eindgebruikers. Sommige prototypes vallen af in deze fase; andere moeten worden bijgestuurd. Op het einde van deze fase weet je perfect hoe gebruikers omgaan met je product en wat ze ervan vinden.

Bron: www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process

Overtuigd van design thinking voor uw bedrijf? Dan is 5X5® iets voor u! In dat innovatietraject van Voka West-Vlaanderen en Designregio Kortrijk worden ondernemingen gematcht met een ontwerpteam en worden ze intensief begeleid. Orgelpunt van het traject, dat een jaar duurt, is de officiële lancering van hun innovatie aan het grote publiek.