Innoveren? Laat u begeleiden!

U merkte het al: bij Voka West-Vlaanderen zijn we ervan overtuigd dat innovatie de motor is voor groei. Om u te begeleiden bij uw product- en procesinnovatie, staan ook in het voorjaar van 2021 weer enkele interessante sessies en trajecten op het programma.

Ontdek ze hieronder!

Dinsdag 19 januari

Infosessie: Samen Circulair


Tijdens deze infosessie wordt niet enkel ingezoomd op de wereldwijde trend ‘circulaire economie’, maar ook op de innovatie-opportuniteiten die deze trend biedt en op de enorme kansen op vlak van kostenbesparing. Aan de hand van concrete cases wordt aangetoond dat grondstoffenschaarste niet altijd de belangrijkste drijfveer is voor circulaire innovatie en dat circulaire bedrijfsmodellen aan heel wat bedrijven enorme groeikansen bieden. Aansluitend wordt toegelicht welke acties en projecten Voka West-Vlaanderen in 2021 plant om bedrijven te helpen bij de transitie naar een circulaire economie.

22 januari

Infosessie: Businessmodellen bouwen met blockchain 2.0


Blockchain is een ongezien veilige manier om informatie en waarde te delen. Hoewel het misschien een ver-van-uw-bedshow lijkt, gebruiken reeds verschillende instanties blockchain. Aan de hand van deze infosessie maakt u kennis met verschillende inspirerende use cases die opportuniteiten kunnen bieden aan uw bedrijf.

Dinsdag 23 februari

Meet, Greet and Match: Vermarkten van innovatie


Jaarlijks zien heel wat ondernemers hun nieuw product of dienst ten onder gaan. Soms komt dat door de innovatie zelf. En soms door het gebrek aan kennis over marketing en verkoop. Zowel marketing als verkoop is immers een vak apart. Om ondernemingen verder te helpen, organiseren Voka West-Vlaanderen en Designregio Kortrijk samen dit info- en netwerkevent. U krijgt de kans om 1 op 1 kennis te maken en in gesprek te gaan met sales- en marketingexperten uit heel Vlaanderen. De individuele gesprekken worden voorafgegaan door een korte introductiesessie.

Start op 25 februari, 4 sessies

LAB: Digitalisering van sales en marketing


Er zijn vandaag heel veel tools op de markt om uw marketing en sales te automatiseren. In dit lab wordt u stap voor stap begeleid in de opmaak van een roadmap om dat succesvol te doen.   Dit lab is bedoeld voor bedrijven die hun sales & marketing activiteiten futureproof willen maken via digitalisering, voor bedrijven die willen achterhalen welke van de vele digitale sales- en marketingtools voor hen het meest effectief zijn en voor bedrijven die inzicht willen krijgen in de stappen die gezet moeten worden om sales en marketing te digitaliseren.

Dinsdag 2 maart

Infosessie: Alles over octrooien, modellen en merken en een onderbouwde IP-strategie


U begon met een innovatief idee en u heeft dat omgezet in een tastbaar product, klaar voor de markt. Maar heeft u wel gedacht aan bescherming van uw product? Welke bescherming is dan de juiste? En is dat financieel haalbaar? In deze sessie leert u aan de hand van concrete bedrijfscases hoe u als bedrijf mits de juiste keuzes intellectueel eigendom niet langer als kost hoeft te zien, maar als een rendabele investering die loont voor uw onderneming.

Kick-off op 16 maart, 4 sessies

Scouting Industrie 4.0


Veel bedrijven zijn op zoek om hun productie-omgeving (verder) te automatiseren. Met Scouting Industrie 4.0 ontdekt u welke voor uw bedrijf de meest logische en haalbare acties zijn. Wat is het ‘low hanging fruit’ waarmee uw onderneming de eerste of de verdere stappen kan zetten naar een meer geautomatiseerd productie-apparaat? Bovendien leert u welke (laagdrempelige) subsidie de overheid ter beschikking stelt waardoor u uw acties gemakkelijker kan financieren en we zetten u ook op weg om die subsidie aan te vragen. Tegelijk komt u terecht in een netwerk van gelijkgezinden.

Design thinking inzetten in de zorgsector dmv een design sprint 


In co-creatie met een aantal stakeholders zullen we een probleem (opportuniteit) dat wordt ervaren in de zorgsector uitwerken door middel van design thinking. Het resultaat wordt een storyboard, een maquette, een quick & dirty prototype, een schets, (naargelang)… waarmee op een goedkope en snelle manier de potentie van de (ver)nieuw(d)e dienst/product kan uitgetest worden bij alle betrokkenen (zorgverleners, bewoners, andere stakeholders,…)   De partners in ons project zijn Voka West-Vlaanderen, Zorggroep H. Hart, Designregio Kortrijk. Vives en Howest zullen ook bij het project betrokken worden.

Donderdag 18 maart

My roadmap to data analytics


Data zijn key. Ze helpen u om slimmere beslissingen te nemen en betere resultaten te boeken. Heeft u een overload aan data, maar lukt het u onvoldoende om die om te zetten in een waardevolle tool voor uw bedrijf? Vanaf april 2021 organiseert Voka West-Vlaanderen de opleiding ‘My roadmap to data analytics’. Tijdens deze infosessie komt u alles over de opleiding te weten.

Vrijdag 19 maart

Infosessie: Waarde creëren met IoT


Internet of Things, een mooi marketingbegrip. Maar wat is het nu eigenlijk en wat kunt u er mee? Tijdens de infosessie gaan we graag dieper in op IoT: sensoren, netwerken, platformen, maar vooral welke toegevoegde waarde het levert.

21 april

Meet, Greet and Match: Artificiële intelligentie


Dit matchmakingevent is uw kans om nieuwe partnerschappen op te bouwen, uw eigen technologische oplossingen te evalueren en uw visie/idee omtrent AI sneller tot leven te brengen.

Start op 23 april, 4 sessies

LAB: Digitalisering van sales en marketing


Er zijn op vandaag heel veel digitale tools op de markt om uw marketing en sales te automatiseren. In dit Lab, dat gebruik maakt van design thinking-methodieken, wordt u stap voor stap begeleid in het definiëren en toepassen van de voor u geschikte digitale tools.

Maandag 26 april

Infosessie: Geef hackers geen kans - Alle nodige info ivm cybersecurity


Onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’, ligt de focus van deze infosessie op de bewustmaking van de werknemers voor de gevaren en de mogelijke schade die kan worden toegebracht. Door deelname aan de infosessie wordt in de ondernemingen tevens een draagvlak gecreëerd om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen en om te voldoen aan kwaliteitsnormen en de regelgeving terzake.

Dinsdag 4 mei

Infosessie: Subsidies en fiscale maatregelen voor uw groei- en innovatieprojecten


In deze gratis infosessie geven we u een overzicht van de belangrijkste Vlaamse en Europese subsidiemogelijkheden. U ontdekt wat de subsidies inhouden, welke projecten in aanmerking komen en welke voorwaarden aan de steunmaatregel verbonden zijn. Daarnaast zoomen wij ook in op een aantal fiscale maatregelen die voor innoverende bedrijven bijzonder aantrekkelijk zijn.

3 sessies, start op 11 mei

LAB: Software robots in de praktijk


Zelf digitale werknemers of software robots creëren om repetitieve handelingen uit te voeren zoals order input, facturatie en andere administratie? Dat kan met Robotic Process Automation of RPA! RPA kent een enorme opmars waarbij de voordelen van RPA dan ook zeer divers zijn. Ontdek ze tijdens dit LAB.

Dinsdag 1 juni

Meet, Greet and Match: Design en design thinking


Design en design thinking actief toepassen in uw onderneming brengt een enorme boost in de bedrijfsactiviteiten. Om dit aan te tonen, organiseren Voka West-Vlaanderen en Designregio Kortrijk samen een info- en netwerkevent. U krijgt de kans om 1 op 1 kennis te maken en in gesprek te gaan met designexperten. De individuele gesprekken worden voorafgegaan door een korte introductiesessie over design en design thinking door een expert.

Donderdag 10 juni

Seminarie: Business intelligence tools


De markt wordt langzaam maar zeker overspoeld met verschillende business intelligence (BI)-tools. Het maken van de juiste selectie is echter cruciaal en tegelijk niet voor de hand liggend. Wat is het verschil tussen al deze tools? Wat zijn de sterktes en zwaktes ervan? Tijdens dit seminarie geven we u hier graag een antwoord op.

Marijke Bouciqué

Kennis & advies/Innovatie - Innovatie & digitalisering

Soraya Van Cauwenberghe

Kennis & advies/Innovatie - Innovatie & digitalisering

Terug naar inhoudstafel