6 innovation champions in de kijker

In samenwerking met internationale partners organiseerde Voka West-Vlaanderen op 10 november de eerste Innovation Summit, een conferentie rond innovatie. Het centrale thema was ‘celebrating success’, meer bepaald van succesvolle en innoverende ondernemingen.

Tijdens het online event deelden 6 'innovation champions' aan de hand van inspirerende storytelling hun innovatieprocessen en bedrijfsaanpak. Aansluitend lichtten academici de context toe waarbinnen die cases pasten. Bedoeling was om het publiek te laten kennismaken met hoe die multinationals omgaan met innovatie, om daarna een vertaalslag te kunnen maken naar eigen bedrijfsniveau en zo het innovatieproces (deels) te integreren.

Kon u er niet bij zijn? We zetten de cases nog even voor u op een rijtje!

P&G: “Ecosysteem belangrijk”

Bij P&G is het openstaan voor samenwerking cruciaal om innovatief te zijn en te blijven. Het zorgt ervoor dat het bedrijf in principe in één week tijd een nieuw product kan ontwikkelen. Grote bedrijven hebben vaak niet de wendbaarheid om nieuwe ideeën snel op te pikken, terwijl kleine bedrijven soms expertise missen. “Door ecosystemen op te zetten met een mix van ondernemingen, ontstaat een sterke symbiose”, klonk het in de getuigenis. Het concept van co-housing (via Workero) draagt daar toe bij. Het bedrijf doet ook een beroep op Growcery, dat start-ups matcht met grote bedrijven.

ArcelorMittal: “Open innovatie”

De staalindustrie is verantwoordelijk voor 7% van de wereldwijde CO2-uitstoot. De sector doet dan ook zware inspanningen om die te reduceren. In de periode 1990 tot 2018 verminderde ArcelorMittal zijn uitstoot met 23%. Om tegen 2050 ‘carbon neutrality’ te bereiken, hanteert het bedrijf een aanpak van open innovatie. Het ging op zoek naar nieuwe technologieën uit andere sectoren en bedrijven, om dat issue samen aan te pakken. Arcelor Mittal gaat prat op samenwerking met andere ondernemingen en met academici, in nauw overleg met stakeholders en beleidsmakers. De veelbelovendste technologieën worden geselecteerd op basis van hun haalbaarheid en hun sociale impact. In verschillende Europese vestigingen van het bedrijf zijn pilootprojecten opgezet, waarvan 2 in de fabriek in Gent.

Philip Morris International: “Grondige transformatie”

Disruptie is geen trendwoord dat alleen verwijst naar start-ups: ook een multinational als Philip Morris zet erop in. Het bedrijf werkt aan een uitfasering van traditionele sigaretten en wil evolueren naar nieuwe producten met beperktere gezondheidsrisico’s, die tegelijk aantrekkelijk zijn voor rokers. Dat vergt uiteraard een grondige bedrijfstransformatie, met 3 facetten: producttransformatie, interne transformatie en externe transformatie. “Er zijn nieuwe competenties voor nodig en de interne organisatie moet anders. Bovendien heb je de steun nodig van de maatschappij. Een buy-in van het publiek én van de wetgever is noodzakelijk”, klonk het.

Beaulieu International Group: “Niet-lineair pad naar succes”

Voor een groot bedrijf met een lange traditie is innoveren vaak geen evidentie. Het pad naar succes is niet lineair, zo vinden ze bij Beaulieu International Group. “Wat een groot bedrijf geolied laat werken, dankzij procedures, zorgt er ook voor dat je soms te strikt bent. Je moet dus meer ‘agile’ zijn, wil je echt innovatief zijn”, klonk het in de getuigenis. Het bedrijf richtte daarom 7 jaar geleden een research, engineering & development-team op. Dat werkt ook samen met andere afdelingen en met hogeronderwijsinstellingen. Dat het mogelijk is om innovatief te zijn en succes te boeken, bewijst Beaulieu met zijn ‘rewind carpet’, ‘cushion vinyl’ en ‘digital colored parquet’.

Decathlon: “Gebruikersgerichte aanpak”

De innovatie-aanpak van Decathlon steunt op een ‘user centric approach’. De afdelingen marketing, design en engineering werken nauw samen om zo nog klantgerichter te zijn. Omdat Decathlon eerder wil focussen op de ‘why’ dan op de ‘what’, zet het technische karakteristieken om in verstaanbare taal. Een jas gekenmerkt door ‘air permeability’ wordt bijvoorbeeld omgeschreven als ‘this jacket is wind proof’. Zelfs de namen van de teams zijn zo opgevat: het ‘team knit’ werd het ‘team protect from the cold’. Ultieme klantgerichtheid dus, in elke stap van de productontwikkeling.

DHL Express: “Digitalisering als hoeksteen”

Voor DHL Express is innovatie altijd een belangrijke en zelfs cruciale stap geweest om te groeien. Digitalisering is één van de hoekstenen in het innovatieproces, telkens met het oog op het creëren van oplossingen die de klanten vooruithelpen. “Digitalisering verbetert niet alleen de customer experience, maar ook het engagement van de medewerkers en de operational excellence van het bedrijf”. Daarbij hecht DHL Express veel belang aan een transparante communicatie naar de medewerkers. “Het gaat over een evolutie, niet over een revolutie. En je doet het stap per stap, waarbij je telkens uitlegt waarom je die stappen zet.”

Terug naar inhoudstafel