Arbeidsmarkt & onderwijs

Onze arbeidsmarkt en hr-beleid zijn in 2020 versneld de 21ste eeuw ingeslingerd. Hiervoor is het meer dan ooit noodzakelijk om te investeren in menselijk kapitaal om de vele uitdagingen de baas te kunnen. Menselijk kapitaal zal een prominente plaats blijven innemen in de groei- en innovatiestrategie van onze West-Vlaamse ondernemingen. 

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktkrapte in West-Vlaanderen is terug van nooit weggeweest. En dat geldt ook voor de te beperkte uitstroom van STEM-profielen. We moeten met z’n allen levenslang blijven leren en we moeten als ondernemers nog meer ruimte en tijd vrijmaken voor talent-, competentie- en datamanagement om ons menselijk kapitaal te versterken. We moeten voorbij het onderwijs kijken om de 21ste eeuwse skills aan te brengen, creativiteit en ondernemerschap aan te wakkeren en concurrentieel te blijven in een vrije markteconomie.  Ook daar zetten we als Voka West-Vlaanderen maximaal op in en proberen we een partner te zijn. We ontwikkelden een traject voor digitale transformatie met focus op menselijk kapitaal want een digitale transformatie gaat niet louter over de technologie en IT-structuur, maar ook over organisatiecultuur, strategie, leiderschap en andere hr-aspecten.

Bovendien moeten ondernemingen hun cultuur en brand bewaken om instroom en retentie te verzekeren. Employee engagement en well-being verdienen daarbij ook de nodige aandacht. Veilig aan de slag is bijvoorbeeld een open, dynamisch platform dat informatie en inspiratie rond alle social distancing maatregelen bundelt.

Wil West-Vlaanderen zich scharen bij de top 5 van ondernemende kennisregio’s, dan moeten we absoluut meer buitenlands talent aantrekken en koesteren, ook van buiten de EU. Dan spreken we niet over de passieve volgmigratie die we de voorbije jaren hebben aangetrokken, maar wel actieve, slimme migratie van technische en hoogopgeleide profielen die we in West-Vlaanderen nodig hebben. De kenniswerkers zullen broodnodig zijn om tot een innovatieve, ondernemende en concurrentiële regio uit te groeien. We begeleiden bedrijven met deze initiatieven:

International Community West-Flanders

MATCH-project (Nigeria – Senegal)

Business Club HR International

In West-Vlaanderen zijn er nog duizenden jobs met een toekomst beschikbaar, vaak zonder dat er relevante werkervaring of een bepaald hoger diploma vereist is. Daarom moeten we ook verder blijven inzetten op het activeren van werkzoekenden, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de zogenaamde inactieven. Bovendien moeten we tijdelijke werklozen vanwege corona in hun periode van inactiviteit versterken met opleiding en begeleiding. Ons talent is te waardevol om verloren te laten gaan. Daarom hebben we dit project opgezet: Investeren in nichetalent – ESF-project Welt inclusieve ondernemingen.

Flexibiliteit op de Belgische arbeidsmarkt kan een antwoord bieden op de vergrijzings- en digitaliseringsuitdaging waarmee alle ondernemingen geconfronteerd worden, en kan helpen om onze welvaartstaat overeind te houden. Voka West-Vlaanderen helpt samen met haar structurele partner SD Worx ondernemingen om de weg te vinden in het juridisch kluwen van de 19de eeuwse Belgische arbeidsreglementering en hen bewust maken van de verschillende reeds bestaande mogelijkheden om arbeid te flexibiliseren.

Onderwijs

Kwalitatief onderwijs zorgt voor het toptalent dat onze regio doet groeien. In aanloop naar de Vlaamse verkiezingen vroeg Voka West-Vlaanderen om een fair share van de te besteden overheidsmiddelen op het vlak van onderwijs en onderzoek en infrastructuur die de katalysator vormen voor de economie. Voka West-Vlaanderen verkreeg, met de steun van de POM West-Vlaanderen en alle regionale sociale partners, een enveloppe van de Vlaamse regering van 5 miljoen euro die zich nu vertaalt in de ontwikkeling, voorbereiding en opstart van nieuwe Ma-na-Ma’s en postgraduaten die aansluiten bij de economische speerpuntclusters van de provincie.

De voedingsbodem voor voldoende instroom in de toekomstgerichte technologische richtingen wordt gelegd op jonge leeftijd. Daarom moeten we ook STEM en duaal leren stimuleren. En dat doen we onder meer via het STEM-school label, waarmee scholen aantonen dat ze kwalitatief STEM-onderwijs aanbieden.

En tot slot zijn er natuurlijk ook al onze initiatieven om duaal leren verder te promoten. Dat was natuurlijk niet evident in corona-tijden. We doen dit op niveau secundair onderwijs én hoger onderwijs. Zeker wat het secundair onderwijs betreft moeten er nog heel veel hindernissen worden weggewerkt.

Terug naar inhoudstafel