Brexit

Voka West-Vlaanderen bereidde honderden bedrijven voor op de brexit, via allerlei infosessies en opleidingen. Voka West-Vlaanderen lanceerde ook een brexit-FAQ die alle aspecten – van douane tot verpakking – inzake brexit op één plek bundelt.

Onze bevindingen

Over het algemenen verlopen de exportformaliteiten vanuit België goed. De import en export vanuit het Verenigd Koninkrijk verloopt heel wat stroever. We hebben toch wel de indruk dat de Britse douaneautoriteiten heel wat minder voorbereid zijn dan de Belgische, zeker wat uitvoerformaliteiten betreft.

Maar al bij al valt de situatie nog mee. Er moet wel worden opgemerkt dat er voor het jaareinde en voor de inwerkintreding van de brexit nog veel bevoorrading is gebeurd van de Britse markt. De bijkomende douaneverplichtingen zorgen uiteraard voor administratieve rompslomp en extra kosten van gemiddeld 5%, zo blijkt uit een recente Voka-enquête. Juridische kwesties en betwistingen over het al dan niet correct toepassen van preferentiële oorsprong, alsook fiscale queries rond invoerrechten en btw in het VK, zullen wellicht nog een tijdje blijven aanslepen. Toch kijken we de brexit met vertrouwen tegemoet.

Ook opportuniteiten

Waarom zou West-Vlaanderen als dicht(st)bijzijnde regio – na de onvermijdelijke chaos van de eeste maanden – niet kunnen uitgroeien tot de vooraanstaande economische poort voor het VK met het vasteland?  West-Vlaanderen (lees: POM, Voka en Unizo) wil hier samen met het FIT hard op inzetten via het project “Conquer”. De douanekennis die bedrijven opbouwen in het kader van de brexit, kunnen ze ook aanwenden voor handel met andere niet-EU-landen en zo nieuwe markten (en nieuwe opportuniteiten) aanboren. Voka West-Vlaanderen biedt een uitgebreide set van opleidingstrajecten en infosessies rond internationaal ondernemen om ondernemingen verder op weg te helpen. En via Conquer wil West-Vlaanderen zich ook profileren als uitstekende investeringslocatie voor Britse bedrijven die de Europese markt willen aanboren.

Terug naar inhoudstafel