Duurzaam ondernemen

Duurzaam en succesvol ondernemen gaan hand in hand... Sterker nog: ze versterken elkaar. Duurzaam ondernemen is niet langer het speelveld van dromers. Het gaat over omgaan met schaarse grondstoffen, zuinig energieverbruik, investeren in menselijk kapitaal, inspelen op de behoeftes van morgen,… Dit betekent winst op vele vlakken.

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

De Verenigde Naties gaven in 2015 een nieuwe push aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer dan 150 wereldleiders ondertekenden de Sustainable Development Goals, en verbinden zich ertoe om samen in te zetten op people, prosperity, partnerships, peace en planet. Voka omarmt dit initiatief, vertaalt de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen naar het bedrijfsleven en helpt duurzaamheid te verankeren in het DNA van ondernemingen, onder meer binnen het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Om onze bedrijven hiermee ook internationaal uitstraling te geven, kunnen zij op basis van vooraf bepaalde voorwaarden de Unitar certificaten SDG Pionier, SDG Champion en SDG Ambassador bekomen via het partnership van Voka met Cifal Flanders. Na een jaar intensief werken, ontvangen 38 West-Vlaamse bedrijven het jaarcertificaat 2020 van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. 22 van hen ontvingen ook het internationale Unitar - SDG pioneer certificaat omdat zij na drie succesvolle deelnames een actie in elk van de 17 SDG’s hebben voltooid. Daarnaast bevestigen drie nieuwe bedrijven hun engagement om deel te nemen aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Ook Voka West-Vlaanderen in 2020 het jaarcertificaat. Om de volgende stap te behalen - SDG Champion - moet er een verduurzamingstraject worden ontwikkeld of een pilootproject worden opgestart in het kader van circulaire economie. 15 West-Vlaamse VCDO-deelnemers engageren zich hier alvast voor.

Opleidingen en activiteiten

Lerend Netwerk Energie 2020-2021 25/09/20: Webinar: Gunstige financieringsvoorwaarden voor duurzame projecten 1/10/20: Infosessie: Go Green Roadmap + bezoek DHL HUB Roeselare 23/10/20: Seminarie : Is een windturbine iets voor mijn onderneming? 23/10/20: Seminarie: “Ontdek de uitdagingen en opportuniteiten van circulaire economie” 24/11/20: Infosessie: “Verzekeringen en circulair ondernemen”

19/01/21: Infosessie: Wees voorbereid op de komst van de circulaire economie 08-15-22-29/03/21: Lab: Samen circulair: op weg naar een rendabel circulair businessmodel 8/03/21: Meet the expert: kansen en uitdagingen van het toekomstig afvalbeleid 23/03/21: Kick off ESF project CICO Hub: valorisatie van reststromen 23/03/21: Digitale brainstorm en ‘Circulair Forum’

Belangenbehartiging

Duurzaamheid in al haar aspecten staat ook hoog op de agenda tijdens lobbywerk bij de verschillende overheden. Voka pleit voor meer investeringen in duurzame economie, in duurzame mobiliteit (modal shift, meer goederenvervoer via spoor en binnenvaart, estuaire vaart, elektrische mobiliteit, smart mobility, deelmobiliteit, …) duurzame energie, blauwe economie (blauwe energie), circulaire economie,…

Eigen werking

Ons eigen duurzaamheidsbeleid geven we structureel vorm via onze eigen deelname aan het VCDO. Onze eerste deelname werd succesvol afgerond in 2020 (deelname cyclus 2019-2020). We behaalden toen het VCDO-certificaat. In de cyclus 2020-2021 nemen we opnieuw deel.

Terug naar inhoudstafel