Klimaat & energie

Een topic dat de laatste weken bijzonder in het nieuws is geweest: de ontwikkeling van duurzame commerciële projecten op en rond de Noordzee die nieuwe opportuniteiten voor de kust en het hinterland opleveren. Samen met De Blauwe Cluster stelde Voka West-Vlaanderen een whitepaper op. De focus ligt daarbij op bijkomende investeringen in watergebonden infrastructuur, de blauwe economie en de maritieme sector.

Energie

De Noordzee kan een belangrijk element van de oplossing worden in de strijd tegen de klimaatverandering, niet alleen via de bijkomende productie van windenergie op zee, maar ook via andere alternatieve energiebronnen, zoals golfslag- en getijdenenergie, zonnepanelen op zee, via de kweek van zeewier voor de ontwikkeling van alternatieve biobrandstoffen en de opslag van energie – aan land of op zee – door opslag in batterijen of omzetting van energie in waterstof.  Maar als we de energie van op zee tot bij onze gezinnen en bedrijven willen krijgen, moeten we snel werk maken van de versterking van ons hoogspanningsnet, het zogenaamde Ventilusproject. Maar er zijn nog heel veel hindernissen die moeten worden genomen. Nochtans is Ventilus noodzakelijk, niet enkel voor de aansluiting van energie vanop zee, want via de inlussing of koppeling van de Ventilus-as met de Stevin-as, creëren we een bedrijfszekerder en robuuster elektriciteitsnet in West-Vlaanderen en dus in Vlaanderen.

Efficiënt omgaan met energie is meer dan ooit een uitdaging voor elk (industrieel) bedrijf. Voka West-Vlaanderen brengt via het Lerend Netwerk Energie al voor de tiende keer West-Vlaamse energieverantwoordelijken samen om ervaringen uit te wisselen over hoe u uw energiebeleid kunt optimaliseren.

Een doorgedreven langetermijnfocus op rationeel energieverbruik en energie-efficiëntie worden een must, in combinatie met gerichte investeringen in milieuvriendelijke technologie. Bedrijven staan echter ook op korte termijn voor concrete uitdagingen. Het nieuwe capaciteitsmechanisme in 2022, alsook de (gedeeltelijke) kernuitstap in 2025, zullen een aanzienlijke impact hebben op de toekomstige energiekosten. Om het gevolg van die nieuwe beslissingen inzichtelijk te maken voor bedrijven, startte Voka West-Vlaanderen een samenwerking op met PowerPulse, die met een Energy Health Check de belangrijkste impact en potentiële besparingen voor uw onderneming in kaart brengt en verduidelijkt.

2021 zal voor de bedrijven in Tielt een belangrijk jaar worden. De stad nam de beslissing om een energiebelasting te innen bij bedrijven. In ruil schrapt ze de belasting op drijfkracht. Deze laatste brengt jaarlijks ongeveer 175.000 euro op, terwijl de nieuwe energiebelasting maar liefst 500.000 euro moet opbrengen. Een onderneming die het goed doet en groeit, heeft meer energie nodig en zou met deze belasting worden afgestraft omdat ze tewerkstelling in eigen regio creëert. Een steekproef leerde dat er bedrijven waren die hun belasting zelfs zagen verviervoudigen. Onaanvaardbaar, en daarom trokken we samen met een aantal bedrijven naar de Raad van State tegen dit belastingreglement. Als alles goed gaat, zal de Raad van State later dit jaar uitspraak doen in dit dossier.

Water

Aan regen en water geen gebrek de laatste dagen. Als we spreken over klimaatverandering, dan denken we meteen ook aan de problematiek m.b.t. waterschaarste. Ook hier kunnen en moeten een tandje bijsteken. Alles wijst erop dat droogte en waterschaarste de komende jaren alleen maar zullen toenemen in West-Vlaanderen. Om de impact van droogteperiodes bij de West-Vlaamse ondernemingen het hoofd te bieden, is er dus dringend actie nodig. Bedrijven doen al veel inspanningen en willen dit nog meer doen in de toekomst, maar hebben hiervoor ook steun nodig vanuit het beleid. De Blue Deal, het Vlaams en Europees relanceplan kunnen hiervoor worden ingezet.

Voka West-Vlaanderen nam samen met verschillende andere economische actoren een initiatief richting de Vlaamse ministers voor Economie, Innovatie, Landbouw en Omgeving voor inhoudelijke en financiële ondersteuning specifiek voor West-Vlaamse bedrijfsprojecten rond:  het inzetten van gezuiverd afvalwater als irrigatiewater  het gebruik van gezuiverd afvalwater of regenwater als proceswater  het produceren van drinkwater uit gezuiverd afvalwater of drinkwater  het reduceren van watervraag door nieuwe technologie 

Voka West-Vlaanderen zal het afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste, dat deze zomer zal proefdraaien, nabij opvolgen. Een evaluatie van het kader na de zomer moet toelaten om verdere verbeteringen te kunnen aanbrengen zoals bijvoorbeeld de verdere uitwerking van de sociaal-economische kosten. Uiteraard blijft het ook de eerste ambitie om droogte te voorkomen door structurele maatregelen.

Terug naar inhoudstafel