Ruimtelijke ordening, infrastructuur & mobiliteit

Ruimtelijke ordening en infrastructuur

Voka West-Vlaanderen ijvert al lang voor meer ruimte om te ondernemen in West-Vlaanderen. Eind 2017 besliste de Vlaamse regering ten belope van maximum 130 ha toetsings- en plandelegatie te verlenen aan de provincie West-Vlaanderen voor de uitwerking van concrete terreinvoorstellen binnen een aantal West-Vlaamse subregio’s waar de nood aan bedrijventerreinen acuut is. De provincie bundelde inmiddels een aantal voorstellen in een startnota. Daarnaast werd in de voorbije maanden goede vooruitgang geboekt in een aantal dossiers voor nieuwe bedrijventerreinen, zoals Blauwpoort Waregem, Menen-Wervik en delen van het GRUP Brugge (Charteuse en De Spie in Brugge, Sint-Elooi in Zedelgem). Het dossier Blankenbergsesteenweg (stadion en bedrijventerrein) blijft evenwel aanslepen, na alweer nieuwe bezwaren van grondeigenaars en actiegroepen tegen het aangepaste uitvoeringsplan.

En u kent het plaatje ondertussen. West-Vlaanderen zou een gigantische bouwwerf moeten zijn als we het hebben over strategische infrastructuurwerken… We zeggen “zou”, want hoewel het lijstje lang is, wordt te weinig vooruitgang geboekt. Toch zijn er het voorbije jaar in een aantal strategische infrastructuurdossiers belangrijke stappen voorwaarts gezet.

De Vlaamse regering start dit jaar met de werken voor de aansluiting van de R8 en de A19. Verderop in Deerlijk wordt het kruispunt Belgiek onder handen worden genomen en in Waregem komt een nieuwe fietsersbrug over de E17 en wordt ook het op- en afrittencomplex opnieuw ingericht.   Op initiatief van ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir schuift de Vlaamse Regering het ringtracé naar voor als voorkeurspiste om het Kanaal Bossuit-Kortrijk op te waarderen. Naast de start van het complex project verbinding Ieper-Westkust voor een degelijke ontsluiting van de Westhoek, wordt er in 2021 ook begonnen met de noodzakelijke heraanleg van de N8. De studie voor het stuk van de N8 op het grondgebied van Veurne is klaar en de aanbesteding is in voorbereiding. De werken voor de nieuwe ring- en verbindingsweg in Diksmuide zijn in volle gang. De Vlaamse regering maakt middelen vrij voor een studie over de mogelijke aanleg van spitsstroken langs de E403 tussen Roeselare en Brugge. Ook de aanleg – op termijn – van een derde rijstrook tussen Ruddervoorde en Brugge en de herinrichting van de verkeerswisselaar E403/E40, maakt deel uit van het onderzoek. Dit jaar wordt ook een strook op de N49 tussen Maldegem en Damme omgevormd tot autosnelweg, er wordt voor meer dan 18 miljoen euro geïnvesteerd in infrastructurele werken in de regionale luchthaven van Oostende en voor nieuwe fietsinfrastructuur in West-Vlaanderen heeft de Vlaamse regering 42 miljoen veil. De enige ontsluiting via de binnenvaart voor de haven van Zeebrugge bestaat uit het kanaal Gent-brugge en de aansluitende verbinding via het Boudewijnkanaal. Het traject wordt gekenmerkt door vele knelpunten. Naast het beperkte gabarit van het kanaal Gent-Brugge ter hoogte van Beernem, is vooral de doortocht van Brugge problematisch. Daar wordt nu dit jaar aan gewerkt. In mei wordt de omgevingsvergunning ingediend voor het project Steenbruggebrug. Daarnaast wordt ook de Dampoortsluis gerenoveerd en aangepast met nieuwe deuren en elektromechanische uitrusting. Beide projecten zullen de doortocht van Brugge verbeteren, maar de capaciteit voor binnenvaartschepen blijft beperkt. Aangezien estuaire vaart evenmin een volwaardig alternatief is, blijft er nood aan een bijkomende binnenvaartontsluiting voor schepen tot 4.500 ton (klasse Vb-schepen).

Haven Zeebrugge

Apzi en Voka West-Vlaanderen verstevigden hun samenwerking in de voorbije maanden met de invoering van een eengemaakt lidmaatschap. De aanhoudende rust- en stiptheidsacties van het kustloodsenkorps (over aanwervingen en statuut) in november 2020 resulteerden in vele uren vertraging bij in- en uitgaande schepen in de haven van Zeebrugge en een enorme economische, financiële en reputatieschade voor de getroffen havenbedrijven. Apzi-Voka West-Vlaanderen veroordeelde meermaals de acties en drong er bij de betrokken vakorganisaties, het agentschap MDK en de bevoegde minister, Lydia Peeters op aan om het dossier snel te deblokkeren.

Eind december organiseerde Apzi - Voka West-Vlaanderen een overleg tussen de havenbedrijven, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé en het Zeebrugse havenbestuur om de economische impact van de transmigrantenproblematiek te bespreken en pleitte o.a. voor het strafbaar stellen van inklimming in vrachtwagens, schepen, treinen of vliegtuigen. Apzi-Voka maakte zelf een voorstel voor een wetswijziging over aan de Commissie Justitie van het federaal parlement.

Op 12 februari 2021 kondigen de voorzitters van de haven van Zeebrugge en Antwerpen aan dat ze verregaand zullen samenwerken. In het vooruitzicht van deze fusie, stelde Apzi-Voka een ‘Tienpuntenplan voor de Port of Antwerp-Zeebrugge’ op, dat tijdens de zomermaanden werd toegelicht aan de onderhandelende partijen.

Begin maart 2021 luidde Apzi-Voka West-Vlaanderen de alarmbel over het dossier van de Visartsluis in Zeebrugge. De regering is het project genegen en voorziet in de nodige budgetten voor de realisatie. Toch dreigt het dossier op de klippen te lopen omdat een administratieve mallemolen en juridische lijdensweg flink wat zeezand in de vele radartjes strooit. De overheid heeft zoveel meer tijd nodig voor de vele tussenstapjes in deze fase van het Complex Project dat het quasi onmogelijk wordt om deze legislatuur de schop in de grond te krijgen. Apzi-Voka drong daarom aan om de procedure voor complexe projecten te vereenvoudigen. Kans is groot dat het momentum van de eerste spade in de grond tijdens deze legislatuur ook nu weer aan ons voorbijgaat (in deze legislatuur).

De Vlaamse regering keurde recent een ontwerpdecreet goed dat het betwisten van een omgevingsvergunning voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen in de toekomst rationeler wil maken. Voka West-Vlaanderen deed – gelet op het feit dat zoveel strategische infrastructuurdossiers gekneld zitten door aanslepende procedures voor de Raad van State – een oproep tot de federale regering om in navolging van de Vlaamse regering een hervorming van de beroepsprocedure voor de Raad van State door te voeren.

Terug naar inhoudstafel