Ons crisismanagement was vooral een verhaal van aandringen bij de verschillende overheden van dit land om duidelijke richtlijnen en passende steunmaatregelen uit te werken. Bij het begin van de crisis pleitten we er al voor om vooral “koers aan te houden”. De uitdagingen voor morgen zijn immers dezelfde en de tijdelijke en structurele problemen maken hervormingen urgenter dan ooit. Hebben de regeringen Wilmès, De Croo en Jambon de crisis goed bestierd? Die vraag zullen we pas over enkele weken en maanden beantwoorden. We willen hen de stap zien zetten van crisismanagement naar staatsmanschap. Het is nu aan hen om het vertrouwen te herstellen door structurele socio-economische hervormingen door te voeren. Pas dan zullen alle relanceplannen en vooral -middelen effectief impact hebben. We blijven aandringen op meer structurele investeringen. Want als we de optelsom maken blijven we steken op slechts 3% van het BBP. De relanceplannen zullen het investeringsritme van ons land in de komende jaren weliswaar verhogen, maar u weet welke achterstand we hebben opgelopen de voorbije decennia.

Voor ons als Voka kan er maar 1 ambitie zijn en dat is die van een gedeelde en een gezonde groei. Duurzaamheid, Digitalisering en Gezondheidszorg. Operationeel vertaald: mensen, innovatie & digitalisering en infrastructuur. Dé 3 hefbomen om als regio uit te groeien tot een welvarende regio!

Contacten met beleid en stakeholders

Voka West-Vlaanderen verdedigt en behartigt uw belangen op alle beleidsniveaus. Dat betekent dat het stakeholderveld waarmee we te maken hebben ook enorm uitgebreid is. Het is een open deur intrappen als we zeggen dat aan de basis van soms moeizame lobbyresultaten regelmatige en intense contacten en ontmoetingen liggen met beleidsverantwoordelijken in de brede zin van het woord. Ook onze vertegenwoordiging in streekoverlegorganen zijn in deze ook van groot belang. In ons magazine Ondernemers en via de nieuwsbrief brengen we hierover regelmatig verslag uit. Er gebeurt heel veel achter de schermen en soms ook voor de schermen, zoals bijvoorbeeld tijdens onze Voka Zomerstages voor politici in onze bedrijven.

Brexit

We zouden het bijna vergeten, maar tussen alle coronaperikelen door was er ook nog de brexit. Over het algemeen verlopen de exportformaliteiten vanuit België goed. De import en export vanuit het Verenigd Koninkrijk verloopt heel wat stroever. Waarom zou West-Vlaanderen als dicht(st)bijzijnde regio – na de onvermijdelijke chaos van de eerste maanden – niet kunnen uitgroeien tot de vooraanstaande economische poort voor het VK met het vasteland? Voka West-Vlaanderen en POM geloven hier sterk in en maken hier ook concreet werk van.

Dossiers

Arbeidsmarkt & onderwijs

Ruimtelijke ordening, infrastructuur en mobiliteit

Klimaat & energie

Duurzaam ondernemen

VCDO

Samen met Stad Brugge en POM West-Vlaanderen lanceerde Voka West-Vlaanderen midden november van 2020 Brugge.Inc, een ambitieus actieplan om ondernemerschap in de Brugse regio te promoten. Concreet bestaat het initiatief uit het webplatform www.brugge.inc en is het een incubator.

Brugge.Inc

Samen met Stad Brugge en POM West-Vlaanderen lanceerde Voka West-Vlaanderen midden november van 2020 Brugge.Inc, een ambitieus actieplan om ondernemerschap in de Brugse regio te promoten. Concreet bestaat het initiatief uit het webplatform www.brugge.inc en is het een incubator.

Terug naar inhoudstafel