Het ‘testament’
van voorzitter Lieven Danneels

Lieven Danneels neemt na 8 jaar afscheid als voorzitter van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Op de nieuwjaarsrecepties las hij zijn ‘testament’ voor.

Beste ondernemers,
beste politici, dames en heren,

Waar droom ik van als ondernemer in 2020? Dat was de vraag van de organisatie. En tegelijkertijd wil ik vanavond ook terugblikken op de voorbije 8 jaar, want jawel, het is de laatste keer dat ik jullie als voorzitter van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen toespreek. Mijn mandaat eindigt in mei dit jaar.


Dus eigenlijk is dit ook een beetje mijn testament. Geef toe, wel wat raar, dromen en een testament voorlezen.


Maar, dames en heren, verleden en toekomst lopen in elkaar over en zaken die we nu doen of recent hebben geïnitieerd leiden pas in de toekomst tot resultaten. En dat is niet altijd gemakkelijk want de maatschappij heeft geen geduld meer, alles moet instant zijn, alles moet te vatten zijn in slogans, in een tweet.

"Ik droom ervan dat onze ondernemers nog meer gaan innoveren volgens de nieuwe concepten van de triple en quadruple helix."

– Lieven Danneels

Lokale West-Vlaamse belangen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft onder mijn voorzitterschap altijd van, door , met en dichtbij ondernemers als leitmotiv gehad en dat vind ik belangrijker dan ooit. Zeker in een tijd waarin overal over schaalvergroting en concentratie gesproken wordt.


Het is o zo belangrijk dat we over onze lokale West-Vlaamse belangen waken. En dat is niet eenvoudig. In onze wereld waart een spook van nieuw provincialisme; en nee, het zijn niet de provincies die dat aansturen; de nieuwe provincialisten zitten dikwijls in de grote steden, waar ze in hun cocoon liefst niet al te veel gestoord worden, en al zeker niet door die periferen, die dan nog met auto naar ‘ t stad willen komen.


En die grote centra laven zich rijkelijk aan het milde manna van de overheid en ervaren dat als normaal. Welnu, ik droom dat West-Vlaanderen zijn fair share van die royale overheidsmiddelen krijgt, oa voor onderwijs, onderzoek en infrastructuur. Wij met Voka West-Vlaanderen hebben een en ander kunnen bewegen, dankzij enkele van onze provinciale toppolitici. Maar nog niet voldoende. Er zijn aanzetten gegeven voor levenslang leren en extra middelen voor onderwijs en onderzoek, maar van dat fair share is absoluut nog geen sprake.

Maar ik droom ervan dat onze ondernemers die kansen grijpen en nog meer gaan innoveren volgens de nieuwe concepten van triple en quadruple helix. We zijn nu al de meest geïndustrialiseerde provincie en willen we dit ook blijven, dan zullen we een tandje moeten bij steken.


Er zijn in deze wereld nog nooit zoveel wetenschappers geweest, zij bepalen in hoge mate wat nieuw is, zij ontwikkelen veel nieuwe inzichten. Als we daarbij geen aansluiting zoeken en vinden, zullen we de rol moeten lossen. En proximity (nabijheid) is een begrip dat belangrijk is. Vandaar dat we hier zaken moeten opbouwen om de juiste ecosystemen voor de toekomst te ontwikkelen.


Ik droom ook dat we hierin onversneden voor excellentie gaan en dat het doorgeslagen gelijkheidsdenken op zijn juiste waarde herijkt wordt. Niveller vers le bas kan nooit de oplossing zijn. Iedereen moet zich optimaal ontwikkelen volgens haar en zijn talenten. En dat je niet noodzakelijk een super intellectueel moet zijn om respect te verdienen, moet ook evident zijn. En daarmee samengaand: altijd kwaliteit leveren. Kwaliteitsdenken is een kenmerk van goeddraaiende en duurzame economieën.


Dat moet onze doelstelling zijn.

Maar daarvoor moeten jullie, beste ondernemingen en ondernemers, zich engageren en inzetten, de overheid moet voor een ondernemingsvriendelijk en rechtszeker kader zorgen, dat wens ik ons allen toe, maar de rest is aan u, aan ons. Ik eindig met een citaat van the Economist, geleend van Koen Debackere:


The world in 2020, Corporate Realpolitik


"Prudent firms will adopt a simpler vision: it is the job of government to set the (business friendly) rules, and the job of companies to maximise value within these rules. That means delighting customers (including socially conscious ones), investing in profitable innovation (including in green technologies), and attracting workers (sometimes by paying them more). It doesn’t mean standing on a soap box. That is what politicians are paid (much less) to do."

Dus dromen ja, maar toch realist blijven en met de juiste zaken bezig zijn.


Ik wens jullie een spetterend 2020.

Terug naar inhoudstafel?