Nieuwjaarsreceptie Ieper

Meer dan
300 aanwezigen


De aftrap van de nieuwjaarsrecepties werd gegeven in Het Perron in Ieper. Keynote speaker Sven Nys kwam er de meer dan 300 aanwezigen vertellen over zijn dromen, teamwork, intrinsieke motivatie, focus en gedrevenheid, na een inleidende speech door regiovoorzitter Christophe Dhaene. Die vindt u hieronder!

Beste ondernemers, beste genodigden, beleidsmakers, dames en heren, Beste mensen die durven dromen in 2020,

Ik wil jullie eerst en vooral een ondernemend en fantastisch 2020 toewensen. Ik ben opnieuw zeer tevreden om samen met jullie het jaar te kunnen inzetten. Dames en heren, we kunnen er niet omheen, het afgelopen jaar stond opnieuw in het teken van de verkiezingen. Dit keer niet de lokale verkiezingen zoals in 2018, maar de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Hiervoor maakte Voka West-Vlaanderen zijn prioriteiten over aan de politici. Nadruk hierbij lag op het investeren in infrastructuur, mensen en innovatie. Ook hier in de regio focussen we op deze 3 domeinen als hefbomen voor de realisatie van een droomregio die nog aantrekkelijker wordt om te ondernemen, te werken en te leven.

1. Droominfrastructuur

De eerste hefboom is een droominfrastructuur.


Het zal jullie niet verrassen dat we blijven hameren op de verbinding Ieper-Westkust. Dankzij Voka en de lobby vanuit de regio staat dit opnieuw in het Vlaams regeerakkoord als belangrijk investeringsproject voor de komende regeerperiode. Het zal er nu op aankomen om er deze keer ook effectief aan te beginnen. Naast de dringende heraanleg van grote stukken van de bestaande N8 is er ook nood aan nieuwe infrastructuur die een vlotte doorstroming mogelijk maakt en die niet meer door de dorpen gaat.


Er moet ook werk gemaakt worden van een vlottere doorstroming op de knooppunten A19/N38 en N38/Pilkemseweg langs de zuidelijke ruimtelijk-economische as Westhoek en we rekenen er op dat er eindelijk gestart wordt met de omleidingsweg in Diksmuide.


Door de dynamiek in onze regio is er in Ieper, Poperinge en Zonnebeke nog steeds behoefte aan bijkomende ruimte om te ondernemen. Heel wat ondernemers staan klaar om te investeren in onze regio. We moeten er dan ook voor zorgen dat ze hun droomprojecten hier kunnen realiseren.


Daarnaast moet de opportuniteit van de herbestemming van de grenspost Callicannes op de grens tussen Poperinge en Steenvoorde aangegrepen worden om hiervan een iconische landmark en droompoort tot de regio te maken. Het moet als uitvalsbasis dienen voor grensoverschrijdende samenwerking met moderne vergaderfaciliteiten en innovatieve werkplekken waar ook jonge ondernemers zouden kunnen starten om hun dromen na te jagen.

"We moeten ook investeren in mensen en innovatie om onze droomregio te realiseren."

– Christophe Dhaene

2. Mensen en innovatie

Maar het gaat niet alleen om infrastructuur. We moeten ook investeren in mensen en innovatie om onze droomregio te realiseren en de regio nog aantrekkelijker te maken om te ondernemen, te werken en te leven.


Om hierop in te spelen organiseert Voka West-Vlaanderen samen met de POM West-Vlaanderen op 14 en 15 februari een innovatieve bootcamp in Ieper met als titel “Make de Westhoek great again!” Tijdens deze bijna 24-uur durende brainstorm zullen studenten, starters, ondernemers en hun ondernemende medewerkers oplossingen bedenken om het economisch leven in de Westhoek extra bruisend te maken. Thema’s zoals employer branding, alternatieve mobiliteit en nieuwe dienstverlening op bedrijventerreinen kunnen hierbij zeker aan bod komen. Dus heb je ook de ambitie om met onze regio te innoveren en heb je een hart voor de streek, schrijf je dan zeker in. Zo kan je deel uitmaken van een nieuwe regionale dynamiek om onze droomregio te realiseren.


Beste beleidsmakers, beste ondernemers, zoals jullie zien hangt alles met elkaar samen. Betere mobiliteitsinfrastructuur, meer ruimte om te ondernemen, een iconische poort tot de regio, meer innovatie…kortom een nog meer aantrekkelijke regio. Met Voka West-Vlaanderen gaan we hier alvast de volle 100% voor en we rekenen ook op jullie steun om ervoor te zorgen dat onze dromen geen dromen blijven maar ook gerealiseerd worden.


Laten we hierop het glas heffen en genieten van dit eerste netwerkmoment in het nieuw decennium van 2020!


Ik dank u!

Terug naar inhoudstafel