Nieuwjaarsreceptie
Kortrijk-Roeselare-Tielt

In Waregem Xpo mochten we voor de vierde (en laatste) nieuwjaarsreceptie 1.300 ondernemers verwelkomen uit de regio. We lieten ons samen inspireren door keynote speaker Ish Ait Hamou en klonken op 2020. Regiovoorzitters Philippe De Veyt en Michel Soubry hadden volgende boodschap voor de aanwezigen.

Dames en heren,

In de eerste plaats, een beetje stereotiep - maar heel zeker - wensen mijn collega-regiovoorzitter Michel Soubry en mezelf, u en uw familie een schitterende gezondheid toe. Nochtans wensen we u nog meer toe, want samen met Michel, reflecteerden we over wat een ondernemer en ondernemerschap typeert.


Al snel kwamen uit op Quadruple-D.


De D van Dromen, daar begint het bij

de D van Denken, hoe kan ik mij dromen waarmaken

de D van Doen, actie ondernemen

en de D van Doorzetten, met volle goeste en ambitie


Wel deze quadruple-D indachtig, is het dàt wat Michel en ik aan u - collega’s ondernemers van Midden- & Zuid-West-Vlaanderen - als kers op de taart in 2020 toewensen: 366 dagen vol ambitie, goesting en actie waarbij dit schrikkeljaar één dag extra telt om uw dromen waar te maken. En… iedereen droomt. Dromen doet leven, dromen doet goesting krijgen om ambities om te zetten in concrete acties.

Droom en ambitie

Ook bij Voka West-Vlaanderen hebben we een droom, maar meer nog een ferme ambitie voor onze regio. Wij willen in 2025 de regio zijn met de hoogste graad van ondernemerschap in West-Europa. We zijn goed op weg om de koppositie te bereiken, maar we zijn er nog niet. Om deze ambitie mogelijk te maken zullen we meer dan ooit de krachten moeten bundelen. Wij als ondernemers, wij als ondernemingen, wij, samen met onze medewerkers. Met een gezonde portie ambitie en veel goesting kunnen wij fenomenale acties opzetten om tegen 2025 de ontegensprekelijke nummer 1 regio te zijn van West-Europa.


We kunnen dit echter niet alleen. We moeten ook de steun hebben van alle stakeholders in de streek en niet in het minst van u, onze politiekers in de zaal.


Ik deed hier vorig jaar een warme oproep voor. De gemeente- en stadsbesturen waren net ingezworen en we stonden op een boogscheut van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Nog nooit woog onze organisatie op een dusdanige manier op de politieke agenda. Voka verdedigt meer dan ooit uw belangen als ondernemer, twijfel daar maar niet aan. Als ik zie hoe Voka West-Vlaanderen erin geslaagd is om politici op diverse niveaus te inspireren met een ondernemende visie, dan ben ik niet alleen een trotse regiovoorzitter maar ook een dankbare regio voorzitter. Dankbaar omdat jullie, politici, op vele vlakken luisterden en mee stapten in deze visie.

"De verschillende overheden moeten meer dan ooit de krachten efficiënt bundelen, samen met alle andere streekactoren, om te investeren in onze regio."

– Philippe De Veyt

Ook ontgoocheld

Toch ben ik ook ontgoocheld want een jaar na datum moeten we vaststellen dat we nog niet te veel beleidsdaden hebben gezien, behalve deze die in de verkeerde richting gaan. Inderdaad een recordaantal steden en gemeenten hun belastingen verhoogd hebben. Niet alleen de opcentiemen en de personenbelasting zagen we intussen in veel gemeenten omhoog gaan, we stellen vast dat onze politici heel origineel zijn in het uitvinden van nieuwe belastingen op pylonen en masten, op windmolens en energie of gewoonweg op ondernemerschap.


We gaan hier niet mee akkoord, en gaan hiertegen reageren, laat dat duidelijk zijn. Ondernemingen zijn geen melkkoe, zij zijn de motor voor welvaart en welzijn en kunnen niet dienen om een gat in een of andere begroting te dichten. Op geen enkel beleidsniveau.


De verschillende overheden moeten meer dan ooit de krachten efficiënt bundelen, samen met alle andere streekactoren om te investeren in onze regio.

Wegdromen

Want mag ik u uit nodigen even weg te dromen met mij…

In 2030, staat hier een voorzitter die politici en stakeholders bedankt omdat:


- de problematische ontsluiting van Tielt en omgeving is opgelost

- het kanaal Roeselare-Leie opgewaardeerd en verdiept is

- onze regio de toegang heeft tot de Seine en de Atlantische Oceaan door de realisatie van het kanaal Bossuit-Kortrijk

- we niet meer ellenlang in de file staan aan de afrit in Waregem door de realisatie van het afrittencomplex

- we niet meer staan aan te schuiven op een E403 met slechts twee rijvakken tussen Roeselare en Brugge

- er geen stilstand meer is door een afgewerkte R8 in Kortrijk

-er geen doden en gewonden meer vallen op de levensgevaarlijke aansluiting A19 naar Ieper

-En we hierdoor in de meest bloeiende regio leven waar het goed leven is


Am I a dreamer? Is dit onmogelijk? Onmogelijk heeft nooit in het vocabularium van het West-Vlaamse volk gestaan. Enkel de wil moet er zijn.


Herinner wat ik vorig jaar letterlijk zei ik: "Dames en heren politici, vergeet niet in welke regio jullie verkozen zullen worden en voor wie u in een parlement gaat zetelen. Het is om de belangen van onze regio te verdedigen. U bent medeverantwoordelijk voor de welvaart en het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen. Haal de nodige middelen naar hier om te investeren in innovatie, infrastructuur en mensen."

If you can dream it...

Een jaar na datum doe ik verwoed dezelfde oproep.

Want veel vooruitgang zien we niet.


Al jaren ijveren we voor dezelfde zaken, en al jaren worden de plannen op de lange baan geschoven. Geen budget, maar wel studies op studies die handenvol geld kosten, geen of onvoldoende politieke wil, geen manschappen, geen maatschappelijk draagvlak,… Het zijn klassiek de excuses waarmee we van het kastje naar de muur worden gestuurd.


Laat dat duidelijk zijn dat wij ons niet neerleggen bij deze gang van zaken. Voka zal jullie niet met rust laten en zal blijven hameren op deze noodzakelijke investeringen, willen we de regio worden met de hoogste graad van ondernemerschap in West-Europa. Een regio waar bedrijven verder kunnen groeien en bloeien. Een regio waar innovatie in de diepte, centraal staat en waar onze bedrijven wereldwijd koploper zijn. Een regio waar men met plezier komt wonen om hier te werken in topbedrijven, groot en klein. Deze droom voor onze regio moeten we hier samen waar maken.


Ik wil graag afsluiten met een quote van Walt Disney, om onze droom ivm de regio te onderstrepen: “If you can dream it, you can do it."


So let’s do it!

Terug naar inhoudstafel