Openingsevent


De officiële opening van de Bedrijvencontactdagen op 4 december staat in het teken van innovatie in het kader van werk- en wendbaar werk. Dit wordt een pittig debat onder leiding van Vincenzo De Jonghe, samen met enkele ervaringsdeskundigen.

Koen Staelens (Algemeen directeur van Mariasteen), Gunther Bamelis (Algemeen directeur ’t Veer), Gregory Pinte (R&D manager Flanders Make), Luc Waignein (Directeur R&D Galloo) en Davy Maes (adviseur arbeidsmarkt Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen) gaan op zoek naar hoe innovatie kan leiden tot betrokken, effectieve en efficiënte werknemers.

Programma

12u00
Ontha
al

12u20

Verwelkoming door

Voka West-Vlaanderen

12u30

Start debat

13u20

Einde

13u20

Aansluitende receptie met broodjes

14u00

Start Bedrijvencontactdagen

Openingsevent

Werk- en wendbaar werk

De officiële opening van de Bedrijvencontactdagen op 4 december stond in het teken van innovatie in het kader van werk- en wendbaar werk. Koen Staelens (Algemeen directeur van Mariasteen), Gunther Bamelis (Algemeen directeur 't Veer), Gregory Pinte (R&D manager Flanders Make), Luc Waignein (Directeur R&D Galloo) en Davy Maes (adviseur arbeidsmarkt Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen) gingen op zoek naar hoe innovatie kan leiden tot betrokken, effectieve en efficiënte werknemers.

Pioniers in innovatie

West-Vlaamse maatwerkbedrijven zijn dé pioniers in het implementeren van innovaties om hun medewerkers in hun job te ondersteunen, zo bleek uit het panelgesprek. De maatwerkbedrijven positioneren zich op die manier als echte voorlopers in technologische vernieuwing en 'human centered production'. "Voor onze activiteiten is er vaak heel wat kennis en knowhow nodig; dat wordt vaak onderschat", vertelde Gunther Bamelis. "Vaak werken we met targets die bepalen dat er geen enkele fout mag worden gemaakt. Nieuwe technologische toepassingen kunnen een hulp zijn om efficiënter, makkelijker en correcter te werken." 

Gregory Pinte verwees naar het belang van maatwerkbedrijven bij het uittesten van dergelijke nieuwe technologieën. "De inzet ervan wordt op de werkvloer goed opgevolgd. De toegevoegde waarde voor de medewerkers kan gemeten worden en we zien snel welke zaken ook in het reguliere circuit kunnen worden ingezet." Er werd verwezen naar een voorbeeld van Mariasteen, waar collaboratieve robots worden ingezet. Die werden er geïmplementeerd met begeleiding van ergotherapeuten. Om medewerkers aan den lijve te laten ondervinden dat die cobots hun werk makkelijker maken, werden er digitale werkinstructies voorzien. "Dat vergroot de acceptatie van die nieuwe technologie. Want de mens staat centraler dan de technologie", klonk het unaniem. "Als mensen zien dat technologie tewerkstelling realiseert én hen helpt, omarmen ze die makkelijker. Het is dan ook belangrijk om medewerkers daar nauw bij te betrekken."

Doorstroom

Vandaag zijn er iets meer dan 25.000 doelgroepmedewerkers aan de slag in de West-Vlaamse sociale economie. Toch zijn er nog heel wat inactieven met grote afstand tot de arbeidsmarkt die bijkomend ondersteund en begeleid moeten worden naar de arbeidsmarkt. In West-Vlaanderen alleen gaat het om zo'n 141.000 mensen. Maatwerkbedrijven hebben een belangrijke rol om hen te activeren. Zij voorzien in een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling van die personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij hebben de ondernemingen oog voor het versterken en prikkelen van de competenties van de werknemers via een doorgedreven begeleiding.

"Voor wie kan, moet een doorstroom komen naar een job binnen het reguliere arbeidscircuit. Echter, die doorstroom is bijna onbestaande, ondanks het voornemen van de Vlaamse regering om hier sterk op in te zetten", vertelde Davy Maes van Voka West-Vlaanderen.

Kennisdeling als sleutelwoord

De deelnemers waren het erover eens dat er meer kennisdeling zou moeten zijn tussen maatwerkbedrijven en reguliere ondernemingen, en dat er meer samenwerking nodig is, zodat de opgebouwde expertise van inclusieve tewerkstelling ook bij die laatsten terecht komt. In het kader van werk- en wendbaar werk zijn reguliere ondernemingen immers op zoek naar innovatieve toepassingen die hun medewerkers kunnen versterken en ondersteunen, bijvoorbeeld om hun oudere of laagopgeleide werknemers langer aan het werk te houden en tegelijk concurrentieel te blijven. Een ruimere kennisdeling zal met andere woorden ten goede komen van iedereen met een zekere kwetsbaarheid of afstand tot de arbeidsmarkt.


Dit debat was alvast een goede aanzet voor een nauwere samenwerking, want na aflooop gaf meer dan de helft van de toeschouwers aan dat het zijn perceptie over maatwerkbedrijven had bijgestuurd. 60% gaf aan bereid te zijn om te investeren in een omkaderingsmodel voor zijn/haar medewerkers.


Meer beeldmateriaal?