De toekomst volgens Jo Caudron

“Lokaal wordt het nieuwe normaal”

Digitalisering is één van de voornaamste drivers van maatschappelijke transformatie, maar lang niet de enige. Ook andere aspecten, zoals de globalisering, klimaatverandering, het onderwijs,… hebben een belangrijke invloed. Hoe zal het maatschappelijk bestel er in de toekomst uitzien? Jo Caudron gaat daar uitvoerig op in in ‘De wereld is rond’, zijn boek dat vorig jaar verscheen.

Als digitale ondernemer weet Jo Caudron als geen ander welke impact digitalisering had en heeft op transformaties in zo goed als elke sector, maar er speelt zoveel meer in de onderbuik van de samenleving.

Concreet moet je als bedrijf eigenlijk anticiperen op 3 stormen die momenteel volop woeden: hoe ziet de toekomst van werk eruit, waar zal de maakindustrie zich in de toekomst situeren? Hoe gaan we wonen en werken combineren? En wat met mobiliteit? Bij het bepalen van je strategie, zijn dat allemaal aspecten die heel bepalend kunnen zijn. Om maar één voorbeeld te geven: het volstaat als retailer niet te weten dat Amazon naar Europa komt om hier ook online voeding te verkopen, je moet ook rekening houden met het feit dat we door de trend naar urbanisatie in de toekomst minder met de auto zullen rijden en veel meer dingen lokaal zullen doen.”

Pendelbeweging


Jo Caudron is ervan overtuigd dat de coronacrisis bepaalde zaken versneld zal doen bewegen. “De jongste maanden zijn we allemaal vertrouwd geraakt met vrij nieuwe fenomenen, zoals thuiswerken, minder rijden met de auto, de boost van e-commerce, enzovoort. Bepaalde van die initieel tijdelijke verschijnselen zullen blijvers worden. Door de pandemie schommelen we allemaal tussen de klassieke manier van leven en nieuwe gewoontes. Zullen we nog elke dag naar kantoor rijden, om daar te werken? Hoeveel procent van de consumenten die de voorbije weken kennis maakten met Hello Fresh, zullen vasthouden aan die nieuwe visie op koken?”

Hoewel de ondernemer in eerste instantie een optimist is, is hij eerder realistisch over de gevolgen van de huidige crisis. “Het valt te vrezen dat de impact nog erger wordt dan de meeste mensen vermoeden. Ik bekijk onze economie als een gigantisch veld van dominosteentjes. Als er steentjes in één sector beginnen te vallen, zorgen ze onvermijdelijk ook voor een kruisbesmetting van andere nichemarkten. Ook daar is het moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren. Zal een gezin waar iemand plots zijn job verliest, ervoor kiezen om één van hun twee wagens te verkopen, of eerder een investering in nieuw vastgoed uitstellen? Of moet het de knoop doorhakken om hun tiener niet op kot te laten gaan? Dergelijke keuzes kunnen bepalend zijn voor nieuwe tendensen.”

“Corona zal als een brandversneller werken om bepaalde tijdelijke fenomenen om te zetten naar definitieve veranderingen.”

– Jo Caudron

Naar een deeleconomie


Sowieso verwacht Caudron dat we verder evolueren van een bezit- naar een deeleconomie. “Ik zie ook de vastgoedmarkt die kant opgaan. Neem het voorbeeld van Zürich: daar is circa 20% van het vastgoed al ondergebracht in coöperaties. Je koopt als consument dan niet langer een huis of een appartement, maar aandelen in de coöperatie. De waarde van de investering bepaalt dan in welk door de coöperatie beheerd pand je kan gaan wonen.”

Om dergelijke transformaties mogelijk te maken, moeten we met z’n allen zoveel mogelijk holistisch gaan denken. “Dat is geen sinecure, omdat het een nauwe samenwerking tussen verschillende actoren vergt, zowel op bedrijfsniveau als in steden en gemeenten. Stad Gent gaf recent alvast het goede voorbeeld: verschillende schepenen namen deel aan een grootschalige denkoefening over de stad van de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat steden en gemeenten de sleutel van cruciale maatschappelijke transformaties in handen hebben.”

Wie is Jo Caudron?

Oost-Vlaming Jo Caudron verdiende zijn strepen als ondernemer bij verschillende digitale bedrijven. Als transformatiestrateeg is hij de drijvende kracht achter Scopernia, de nieuwe naam van Duval Union Consulting, dat ondernemingen begeleidt bij cruciale veranderingsprocessen. Tijdens de algemene vergadering van Voka fungeerde hij, tijdens een talkshow met Liesbeth Imbo, als keynote speaker. Hij gaf er zijn visie over cruciale nakende maatschappelijke veranderingen, zoals de toekomst van voedselproductie en landbouw en de evolutie naar een meer lokaal gerichte economie, die jong talent van eigen bodem voldoende kansen biedt om een tegengewicht tegen de ‘braindrain’ te vormen.