8 innovatieve starters timmeren met Brugge.Inc aan de ontwikkeling van hun eigen bedrijf

Brugge.Inc zet in op co-creatie

Vlak naast het station van Brugge timmeren 8 ambitieuze en innovatieve starters aan de ontwikkeling van hun eigen bedrijf. Dankzij het actieplan Brugge.Inc, dat ondernemerschap moet promoten in de Brugse regio, worden ze daarbij vakkundig begeleid.

Brugge op de kaart


De voorbije jaren investeerden ondernemers, overheid en onderwijsactoren sterk in de Brugse regio. Toch trekken jonge innovatieve groeibedrijven nog al te vaak weg, merkten Stad Brugge, Voka West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen. Om dat wegtrekkende talent toch in de regio te houden en ondernemers terug te halen, bundelen die 3 partijen de krachten in Brugge.Inc. Met dat actieplan willen ze Brugge en de regio rond Brugge op de kaart zetten als bestemming bij uitstek voor ondernemerschap en innovatie.

Eén van de initiatieven om dat te doen is de INC.ubator, een werkplek in het centrum van de stad. Daar worden geselecteerde starters nauwgezet begeleid bij de opstart en het uitbouwen van de eerste groeifasen van hun bedrijf. Het is de bedoeling dat ze op termijn uitvliegen in de brede Brugse regio. “Door hen een werkplek aan te bieden tegen interessante voordelen, geven we de innovatieve Brugse start-ups mét groeipotentieel een extra duw in de rug”, zegt Pablo Anny, schepen van Werk en Ondernemen in Brugge. “Een tweede troef van de INC.ubator is dat ze hier met gelijkgestemden samenzitten. Ze vormen elkaars klankbord, en versterken elkaar door hun netwerk te delen.”

Ook coaching


Brugge.Inc zorgt ook voor coaching. “Als het erin zit, halen we het eruit. We wijzen hen op eventuele pijnpunten, zodat ze die proactief kunnen aanpakken. We denken mee na over hun bedrijfsuitdagingen, denken we maar aan de aanpak van hun go-to-market, financiering,… Het aanreiken van de juiste stakeholders en connecties uit ons ecosysteem is een belangrijk taak van Brugge.Inc, om zo co-creatie te bevorderen. Net als het matchen met kennisinstellingen, corporates, andere start-ups, enz”, zegt Evy De Bruyker, community manager Brugge.Inc.

De Bruyker heeft zelf 15 jaar ervaring met start-ups en scale-ups. “Bij Brugge.Inc krijgen ze kritische vragen. We dagen hen uit om over moeilijke thema’s na te denken. Dit zijn de bedrijven van de toekomst, die onze economische welvaart mee zullen verzekeren. Hun traject is met vallen en opstaan, maar ik beschouw het als een voorrecht dat ik hen mag helpen om hun ambities waar te maken.”

"Dit zijn de bedrijven van de toekomst, die onze economische welvaart mee zullen verzekeren."

Evy De Bruyker